Posted by & filed under Aktualności.

Zapraszamy na kurs ceramiki obejmujący zagadnienia:

  • podstawy lepienia w glinie – techniki ręcznego modelowania
  • podstawy toczenia na kole garncarskim
  • masy ceramiczne i ich zastosowanie
  • zdobienie, angobowanie, sgraffito, inkrustacja
  • piece elektryczne, budowa i używanie
  • organizacja pracowni ceramiki

Kurs obejmuje 20h, koszt: 420,00 zł brutto

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie.

Proponowany termin: ostatni weekend marca 2014

Zapisy: 3kropka@gmail.com

Comments are closed.